All Posts
×
×
Ten behoeve van de doelstelling van de Jan van Beckum Contractmanagement Scriptieprijs, behoudt CM Partners zich het recht voor om  – uiteraard met bronvermelding – de ingezonden scripties te gebruiken om over het vakgebied te publiceren. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken student en de organisatie waar het onderzoek voor de scriptie is uitgevoerd.
Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid een presentatie over de scriptie te verzorgen op de eerstvolgende Nationale Contractmanagement Conferentie.